ÁSZF


Kérjük, mielőtt hirdetésfeladására használná az ingatlankinalata.hu-t, olvassa el tájékoztatónkat!

Az üzemeltetõ által kezelt rendszerekhez az http://ingatlankinalata.hu vagy http:/peldacim.ingatlankinalata.hu címekrõl elérhetõ tartalmak tartoznak.

A hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetés feladója felelõs!

Az ingatlankinalata.hu szolgáltatásait Felhasználó a saját felelõsségére használja!

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az elhelyezett adatok, képek, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után. Az üzemeltetõ nem vállal felelősséget a rendszer használatából adódó támadó, zaklató vagy illegális tartalmú viselkedésért, bármilyen jogsértésért.

Az üzemeltetõ nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információkért, azok helyességéért vagy valóság tartalmáért.

Az üzemeltetõ nem vállal felelősséget semmiféle kárért és az üzemeltetõ nem tehetõ felelõssé sem közvetlen, sem közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltetõ weboldalain található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak.

Az üzemeltetõ nem vállal felelõsséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár elõzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredõ károkért, továbbá nem vállal felelõsséget a változtatásokból eredõ károkért sem.

Az ingatlankinalata.hu nem köteles ellenõrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetõvé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A felhasználó az ingatlankinalata.hu igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a hirdetésben megadott e-mail címe az üzemeltetõ üzleti partnerei számára átadható, és reklámüzenet küldése céljából felhasználható.

Az üzemeltetõ fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás igénybevételébõl, elérésébõl adott felhasználót kizárja, e-mail cím, IP cím, cégnév, telefonszám, áru, kulcsszó alapján.

Tilos az ingatlankinalata.hu oldalon található alkalmazások felhasználása kéretlen levelek küldésére.

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:

  • jogszabályba, törvény tilalmaiba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
  • szerzõi-, személyhez fûzõdõ jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
  • erõszakra, jogszabálysértésre buzdít, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
  • félelemkeltõ, gyûlöletre buzdít;
  • meztelen, vagy hiányos öltözetû embereket bemutató fénykép;társkeresés, partner keresés;
  • olyan szövegrész, mely kizárólag csak a keresési eredmény befolyásolásának céljául szolgál;
  • nem a hirdetési kategória jellegének megfelelõ;
  • bármilyen etnikai, faji, vallási kisebbséget sért, becsmérel;
  • nemzeteket, nemzeti jelképeket sért, gyaláz vagy tiltott jelképeket tartalmaz.


A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az üzemeltetõ a jogszabályok által megkívánt keretek között együttmûködik a hatóságokkal a jogsértést elkövetõ személyek felelõsségre vonása érdekében. A felhasználó viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelõsséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során a felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

Az ingatlankinalata.hu szolgáltatásait a felhasználó a saját felelõsségére használja.

Megbízott üzemeltetõ:

Web és Reklám Közvetítő Kft.

Adószám: 25903010-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-295374

Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt

A weboldal tárhelyszolgáltatója: Szervernet Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5.em.